Вежби за физиотерапија за лица со хемофилија

Физиотерапијата помага во побрзо закрепнување на оштетувањето на мускул или зглоб како резултат на епизода на крварење.
Програмата за физиотерапија ги вклучува сите вежби кои имаат за цел најголемо можно закрепнување на оштетување во зглобот или мускулот.
Изгледот на програмата за физиотерапија на зглобовите зависи од 3 фактори:
The joint that bledKnees, ankle joints and elbows bleed more often than other areas of the body.
The joint that bledKnees, ankle joints and elbows bleed more often than other areas of the body.
The joint that bledKnees, ankle joints and elbows bleed more often than other areas of the body.
Слично на тоа, програмите за физиотерапија за мускули се засноваат на:
The joint that bledKnees, ankle joints and elbows bleed more often than other areas of the body.
The joint that bledKnees, ankle joints and elbows bleed more often than other areas of the body.
Освен горенаведеното, програмата за физиотерапија се зголемува со различно ниво на интензитет, со цел да се постигне зајакнување и обнова на зглобовите или мускулите. Покрај тоа, видот на вежби се менува со текот на времето за да одговара на променливите потреби на поединецот.Од овие причини, важно е програмата за вежбање да биде дизајнирана и спроведена од специјално квалификуван професионалец, дел од мултидисциплинарниот тим, и дека соодветните вежби се избрани индивидуално.

Календар на персонализирана програма за вежбање за лица со хемофилија

Една програма за вежбање не може да ги задоволи потребите на сите луѓе со хемофилија. Запомнете дека секој случај е уникатен. Бројот на вежби и повторувања зависи од возраста и физичката состојба на лицето, времето поминато од повредата и, се разбира, од видот на зглобот или мускулот што е оштетен.
Погрешна вежба, вежба изведена на погрешен начин, вежба изведена во погрешно време (на пр., премногу брзо по крварење, или во фаза на закрепнување), или вежба изведена со погрешна фреквенција или интензитет, може да го повреди уште повеќе повреденото ткиво.
An inappropriate physiotherapy exercise program at best will be unsuccessful; while at worst will cause more damage to the injured tissue. Therefore, it must always be designed by a qualified professional, considering the specific needs of the individual.
Календарот за персонализирана програма за вежби за физиотерапија е корисна алатка, која гарантира дека се земени предвид сите параметри за дизајнирање на програмата. Ова е динамичен процес кој со тек на време треба да го излекува зглобот или мускулот по епизодата на крварење. Бидејќи потребите за рехабилитација на зглобовите и мускулите се менуваат со тек на времето, ова досие покажува толеранција на зглобот на промените на нивоата на тежина и бројот на повторувања.
Овој календар се дизајнира од страна на физиотерапевт во соработка со пациентот и неговиот лекар. Пример на страница за вежби за рехабилитација во врска со календарот на мускулите на зглобовите, коленото и гастрокнемиусот:

Проверете ги вежбите за рехабилитација на зглобот на коленото, зглобот на лактот и зглобот на глуждот:

Previous level 1
Next level 3
Previous level 1
Next level 3
Previous level 1
Next level 3
Референци:

1.WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf [Accessed 24 October 2019].
2.Exercises for people with hemophilia by Kathy Mulder. WFH 2006.
Available at: https://elearning.wfh.org/resource/exercises-for-people-with-hemophilia/

Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: