Ασκήσεις φυσικοθεραπείας για άτομα με αιμορροφιλία

Η φυσικοθεραπεία βοηθά στη γρηγορότερη αποκατάσταση της βλάβης που έχει προκληθεί σε έναν μυ ή μια άρθρωση λόγω ενός αιμορραγικού επεισοδίου.
Ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας περιλαμβάνει το σύνολο των ασκήσεων που στοχεύουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποκατάσταση των βλαβών σε μια άρθρωση ή ένα μυ.
Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος φυσικοθεραπείας για τις αρθρώσεις εξαρτάται από 3 παράγοντες:
Την άρθρωση που αιμορράγησεΤα γόνατα, οι ποδοκνημικές αρθρώσεις και οι αγνώνες αιμορραγούν συχνότερα από τις άλλες περιοχές του σώματος.
Την άρθρωση που αιμορράγησεΤα γόνατα, οι ποδοκνημικές αρθρώσεις και οι αγνώνες αιμορραγούν συχνότερα από τις άλλες περιοχές του σώματος.
Την άρθρωση που αιμορράγησεΤα γόνατα, οι ποδοκνημικές αρθρώσεις και οι αγνώνες αιμορραγούν συχνότερα από τις άλλες περιοχές του σώματος.
Αντίστοιχα, τα προγράμματα φυσικοθεραπείας για τον μυ σχετίζονται με βάση:
Την άρθρωση που αιμορράγησεΤα γόνατα, οι ποδοκνημικές αρθρώσεις και οι αγνώνες αιμορραγούν συχνότερα από τις άλλες περιοχές του σώματος.
Την άρθρωση που αιμορράγησεΤα γόνατα, οι ποδοκνημικές αρθρώσεις και οι αγνώνες αιμορραγούν συχνότερα από τις άλλες περιοχές του σώματος.
Πέρα από τα παραπάνω, ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείες δομείται κλιμακωτά σε επίπεδα δυσκολίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση και αποκατάσταση της άρθρωσης ή του μυός που αιμορράγησε. Επίσης, το είδος των ασκήσεων αλλάζει με το χρόνο, ώστε να ταιριάζει στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ατόμου.Για αυτόυς τους λόγους, είναι σημαντικό το πρόγραμμα των ασκήσεων να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται απο ειδικά ειδικευμένο επαγγελματία του Κέντρου Αιμορροφιλίας και να επιλέγονται εξατομικευμένα οι κατάλληλες ασκήσεις.

Ημερολόγιο εξατομίκευσης του προγράμματος ασκήσεων για άτομα με αιμορροφιλία

Ένα πρόγραμμα ασκήσεων δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των ατόμων με αιμορροφιλία. Θυμηθείτε ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Ο αριθμός των ασκήσεων και επαναλήψεων εξαρτάται από την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του ατόμου, από το διάστημα που έχει παρέλθει από τον τραυματισμό και φυσικά, από τον τύπο της άρθρωσης ή του μυός που έχει υποστεί βλάβη.

Η λάθος άσκηση, μια άσκηση που γίνεται με λάθος τρόπο, μια άσκηση που γίνεται στη λάθος στιγμή (π.χ. υπερβολικά σύντομα μετά την αιμορραγία, ή στο στάδιο της ανάρρωσης) ή μια άσκηση που γίνεται με λάθος συχνότητα ή ένταση, μπορεί να βλάψει ακόμη περισσότερο τον τραυματισμένο ιστό.

Το ημερολόγιο εξατομίκευσης του προγράμματος ασκήσεων φυσικοθεραπείας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι σχεδιασμού του προγράμματος. Πρόκειται για ένα δυναμικό στο χρόνο, αρχείο των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν για την αποκατάσταση μιας άρθρωσης ή ενός μυός ύστερα από κάποιο αιμορραγικό επεισόδιο. Καθώς οι ανάγκες αποκατάστασης των αρθρώσεων και των μυών μεταβάλλονται με το χρόνο, το αρχείο αυτό απεικονίζει την ανοχή της άρθρωσης στη μεταβολή των επιπέδων δυσκολίας και του αριθμού των επαναλήψεων.

Το ημερολόγιο αυτό σχεδιάζεται από το φυσικοθεραπευτή σε συνεργασία με το θεραπευόμενο και τον ιατρό που τον παρακολουθεί. Υπόδειγματα σελίδων του ημερολογίου, όσον αφορά στις ασκήσεις αποκατάστασης της άρθρωσης, του γόνατος και του γαστροκνήμιου μυός:

Δείτε εδώ τις ασκήσεις για την αποκατάσταση της άρθρωσης του γόνατος, της άρθρωσης του αγκώνα και της ποδοκνημικής άρθρωσης:

Προηγούμενο επίπεδο 1
Επόμενο επίπεδο 3
Προηγούμενο επίπεδο 1
Επόμενο επίπεδο 3
Προηγούμενο επίπεδο 1
Επόμενο επίπεδο 3
Προηγούμενο επίπεδο 1
Επόμενο επίπεδο 3
Προηγούμενο επίπεδο 1
Επόμενο επίπεδο 3
Προηγούμενο επίπεδο 1
Επόμενο επίπεδο 3
Βιβλιογραφία:

1.WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf [Accessed 24 October 2019].
2.Exercises for people with hemophilia by Kathy Mulder. WFH 2006.
Available at: https://elearning.wfh.org/resource/exercises-for-people-with-hemophilia/

Υπό την αιγίδα: Πρωτοβουλία:
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.
Share This: