Εσωτερική αιμορραγία: Πώς την αντιμετωπίζουμε;

Ένα άτομο με αιμορροφιλία μπορεί να αιμορραγεί χωρίς να φαίνεται κάποια εξωτερική πληγή και χωρίς να βλέπουμε αίμα να ρέει. Αυτή είναι η περίπτωση της εσωτερικής αιμορραγίας, δηλαδή μιας αιμορραγίας σε αρθρώσεις, μυς ή εσωτερικά όργανα.
Είναι καλό να θυμόμαστε ότι για να προκληθεί μια εσωτερική αιμορραγία, δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί πτώση ή άλλου είδους τραυματισμός. Αιμορραγίες χωρίς προφανή αιτία (αυτόματες αιμορραγίες) εμφανίζονται συχνότερα στα άτομα με βαριά αιμορροφιλία, ακριβώς επειδή έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα ή πλήρη έλλειψη του παράγοντα πήξης.
Μια εσωτερική αιμορραγία δημιουργεί «ίχνη», τα οποία μπορούμε εύκολα να μάθουμε να αναγνωρίζουμε. Τόσο τα ίδια τα άτομα με αιμορροφιλία, όσο και τα μέλη της οικογένειας ή του στενότερου περιβάλλοντός τους, θα πρέπει να γνωρίζουν τις ενδείξεις μιας εσωτερικής αιμορραγίας, ώστε να είναι σε θέση να την αντιμετωπίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά.
Βιβλιογραφία:

1.WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf [Accessed 24 October 2019].

Υπό την αιγίδα: Πρωτοβουλία:
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.
Share This: