Συμβουλές για να παραμένει υγιές ένα άτομο με αιμορροφιλία

Για να παραμείνει υγιές ένα άτομο με αιμορροφιλία οφείλει να:
Βιβλιογραφία:

1.Hemophilia in pictures Educator’s Guide. WFH 2008.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1318.pdf.
2.WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf [Accessed 24 October 2019].
3.Lorig, K., et al. Patient Education: A Practical Approach. 3rd edition. Sage Publications, 2001.

Υπό την αιγίδα: Πρωτοβουλία:
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.
Share This: