Συμβουλές για να παραμένει υγιές ένα άτομο με αιμορροφιλία

Για να παραμείνει υγιές ένα άτομο με αιμορροφιλία οφείλει να:
Ασκείται τακτικά ώστε να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να προσέχει το βάρος του.
Ασκείται τακτικά ώστε να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να προσέχει το βάρος του.
Ασκείται τακτικά ώστε να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να προσέχει το βάρος του.
Ασκείται τακτικά ώστε να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να προσέχει το βάρος του.
Ασκείται τακτικά ώστε να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να προσέχει το βάρος του.
Ασκείται τακτικά ώστε να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να προσέχει το βάρος του.
Ασκείται τακτικά ώστε να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να προσέχει το βάρος του.
Ασκείται τακτικά ώστε να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να προσέχει το βάρος του.
Ασκείται τακτικά ώστε να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να προσέχει το βάρος του.
Βιβλιογραφία:

1.Hemophilia in pictures Educator’s Guide. WFH 2008.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1318.pdf.
2.WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf [Accessed 24 October 2019].
3.Lorig, K., et al. Patient Education: A Practical Approach. 3rd edition. Sage Publications, 2001.

Υπό την αιγίδα: Πρωτοβουλία:
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.
Share This: