Препознавање на знаците на внатрешно крварење:

Во случај на внатрешно крварење, продолженото крварење создава хематом во ткивото околу крвниот сад. Овој хематом може да стане извор на воспаление и со тоа да предизвика долгорочно оштетување на ткивата. Меѓутоа, ако се даде вистинскиот третман веднаш, хематомот ќе се апсорбира побрзо и воспалението нема да предизвика сериозно оштетување. Поради оваа причина, навременото давање на третманот е многу важна.
Иако не можеме да го видиме самиот хематом, можеме да го разбереме неговото присуство од „ефектите“ врз ткивото.
Контузии (големи модринки), оток, топлина на кожата, болка, вкочанетост и ограничување на подвижноста на зглобот, укажуваат на внатрешно крварење.
Поконкретно:
Крварења во кожата (интрадермално крварење):
Тие се појавуваат како контузии или големи модринки на кожата.
Крварења во зглобовите (интраартикуларни крварења), главно на долните и горните екстремитети (колена, глуждови и лакти):
Областа околу зглобот отекува и станува топла и болна. Покрај тоа, поради болката, подвижноста на зглобот е ограничена. Важно е да се запамети дека лицата со хемофилија можат да го препознаат крварењето во зглобот веќе од моментот кога ќе започне, затоа што предизвикува чувство на трнење (скокоткање) и сензација на топлина.
Крварења во мускулите (интрамускулно крварење):
Мускулот станува тврд на допир и болен. Кожата се стоплува и може да се појави модринка. Нервите се многу блиску до мускулите и ако се притиснати од хематомот, се создава чувство на вкочанетост во таа област. Со текот на времето, мускулот станува поцврст и неефикасен и не може да го поддржува зглобот.
Крварења во органи или шуплини на телото:
Црна или црвена столица укажува на крварење во дигестивниот тракт. Крв во урината значи крварење во уринарниот тракт, искашлување на крв може да значи крварење во белите дробови, а повраќањето на крв може да значи и крварење од желудникот. Многу сериозно е крварењето во мозокот кое може да се препознае со симптоми како што се главоболка, гадење, страв од светлина, збунетост, промени во однесувањето.
Возраста на поединецот е важен фактор во раното препознавање на внатрешното крварење. Возрасен човек веднаш ги препознава симптомите, но тоа не е случај кај доенчиња и мали деца. Доенчињата не можат да се изразат вербално, а децата може да не ги препознаат симптомите или може да се колебаат да го информираат возрасниот за епизодата на крварење.

Научи како да препознаеш крварење

Темелно проверете го целото тело и особено зглобовите за модринки и отоци, особено ако настанал пад или повреда. Кај доенче или мало дете, добра можност е за време на капење или при промена на облека.
Проверете дали рацете и нозете на лицето се разликуваат во нивната должина или ширина.
Набљудувајте дали детето оддеднаш избегнува употреба на едната рака за да фати предмети или дали рефлексно штити дел од своето тело.
Набљудувајте го однесувањето на детето. Ненадејните промени во однесувањето, како што се плачење, несоница или промена на апетитот, може да бидат показател за крварење, што детето можеби нема да може да го покаже.
Проверете дали има крв во урината, столицата или повратената маса кај доенчиња или мали деца.
Охрабрете го детето да зборува за болката без страв и да ја покаже областа каде го боли.
Секогаш внимавајте на симптоми како што се конфузија, повраќање, страв од светлина, главоболка, недостиг на воздух, особено ако претходно настанал пад или повреда на главата.
Референци:

1.WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
Достапно на: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf
[пристапено: октомври 2019 г. ].

Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: