Контактирајте не

Рош Македонија ДООЕЛ Скопје

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 7, 1000 Скопје
телефон: 02/ 3103-500, факс: 02/3103-505

Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: