Спорт, хоби, патувања:
Да, но со потребното медицинско упатство!

Физичка активност и
спорт:

Лицата со хемофилија треба редовно да вежбаат за да одржат добро ниво на кондиција и да ја контролираат нивната тежина за да го минимизираат оптоварувањето на зглобовите (особено ако веќе имаат хемофилична артропатија). Физичката активност придонесува за целокупното здравје на кардиоваскуларниот систем, додека одржувањето на добро здравје на зглобовите и мускулите го намалува ризикот од спонтани крварења.

Со правилен третман, децата и возрасните со хемофилија сега можат да учествуваат во спортски активности, секогаш во консултација со нивниот лекар, кој може да стави или да не стави ограничувања за видот на спортот.

Пливање, пинг-понг, трчање на рамен терен и пешачење во природа се спортски активности со низок ризик од крварење, па дури и се препорачуваат за лицата со тешка хемофилија.

Особено, пливањето е спорт кој најмногу се препорачува за лицата со хемофилија, бидејќи водата го намалува товарот на мускулите и зглобовите. Во исто време, пливањето е идеална вежба за зајакнување на зглобовите и мускулите на целото тело. „Агресивните“ спортови, како што се фудбал и кошарка, се препорачува да се избегнуваат затоа што го зголемуваат ризикот од повреда и внатрешно крварење.

Конечно, лицата со хемофилија треба да бидат охрабрени уште од рана возраст да се вклучат во релативно поблаги активности и хоби, како што се шах или свирење на музички инструмент.

Τα άτομα με αιμορροφιλία εκδηλώνουν αιμορραγικά επεισόδια αυξημένης συχνότητας και διάρκειας συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Патувања:

Секое патување е можност за сите нас да се одмориме, да се забавуваме и да се релаксираме со саканите. Се разбира, луѓето со хемофилија не се исклучок. Со правилна подготовка и организација, луѓето со хемофилија можат да патуваат без вознемиреност за ризик од крварење. Подолу можете да најдете неколку совети:

Пред поаѓање, патникот со хемофилија треба да има со себе резиме на својата медицинска историја од Центарот за хемофилија каде се следи. Ако патува во странство, тоа мора да биде преведено на англиски јазик или на јазикот на дестинацијата. Покрај тоа, патникот треба да ги идентификува Центрите за хемофилија на неговата дестинација и, ако е странска земја, да биде свесен за важечките процедури за покривање на осигурувањето.

Ако лицата сами си администрираат лек, треба да имаат доволно количини на лек за целото времетраење на нивниот престој, како и опрема потребна за негово давање. Лековите и опремата мора да се транспортираат и одржуваат безбедни и за време на патувањето и на местото на дестинацијата. Ако лицето патува со авион, третманот и опремата треба да му се прикажат на персоналот за контрола на багажот.

Τα άτομα με αιμορροφιλία εκδηλώνουν αιμορραγικά επεισόδια αυξημένης συχνότητας και διάρκειας συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Референци:

1.Verburgh M, et al. Physical exercise and executive functions in preadolescent children, adolescents and young adults:
A meta-analysis. British Journal of Sports Medicine 2014; 48: 973-979.
2.Babic M, et al. Physical activity and physical self-concept in youth: Systematic review and meta-analysis.
Sports Medicine 2014; 44(11): 1589-1601.
3.Ross C, et al. Athletic participation in severe hemophilia: Bleeding and joint outcomes in children on prophylaxis.
Pediatrics 2009; 124(5): 1267-1272.
4.WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
5.Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf [Accessed 24 October 2019].
Lorig, K., et al. Patient Education: A Practical Approach. 3rd edition. Sage Publications, 2001.

Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: