Што е хемофилија?

Хемофилија е генетско нарушување на хемостазата, односно на процесот на згрутчување на крвта. Се должи на недостаток или недоволно ниво на протеин во крвта наречен фактор за коагулација. Во крвната плазма има неколку фактори на коагулација (вкупно 13), кои се наречени коагулациони фактори I-XIII и сите се неопходни за...

Образложение

Хемофилија е генетско нарушување, кое се должи на мутација (промена во структурата) на генот одговорен за производство на фактор VIII или фактор IX. Хемофилијата е исто така типично наследна, што значи дека се пренесува од една генерација на друга преку овие „неисправни“ (мутирани) гени. Поточно, мажите го наследуваат мутираниот ген од нивната мајка. Ова е затоа што генот се наоѓа на Х хромозомот на полот...

Симптоми

Карактеристична особина на хемофилијата е прекумерно крварење, т.е. крварење кое трае подолго пред да сопре. Покрај тоа, кај лицата со хемофилија, крварењето е полесно и почесто отколку кај остатокот од популацијата ....

Третман

Денес хемофилијата А не може да се излекува. Сепак, таа може да се лекува со давање на фактор на коагулација кој недостасува или е во ниско ниво во крвта. Овој процес вклучува режим на интравенско давање на факторот кој недостасува...
Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: