Блог

Добредојдовте на нашиот блог!

Овој блог е создаден за вас, кои имате хемофилија, или познавате лице со хемофилија и би сакале да ги научите најновите новости и корисни информации за менаџирање со хемофилија.

Сите
Новости
Видеа
Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: