Социјално опкружување на лицето со хемофилија

И лицето со хемофилија и сите вклучени во нивниот секојдневен живот мора да знаат што претставува ова карактеристично нарушување на крварењето. Од сите ќе биде побарано да придонесат повеќе или помалку во превенцијата или третманот на крварењата.
Родителот има централна улога во едукацијата на лицето со хемофилија, кога тие се деца како и на нивната околина. Луѓето во блиското опкружување на детето (баби и дедовци, наставници), кои се вклучени во нивниот ментален развој на личноста, мора да бидат соодветно обучени за да го заштитат детето од повреди, но главно треба да знаат кога и како да обезбедат прва помош ако е потребно.
Самото дете прво мора да ја разбере „особеноста на неговото здравје“, без чувство на срам, вина или лутина. Децата мора да научат да ги кажат своите симптоми со цел навреме да го добијат соодветниот третман. Помогнете им да го согледаат процесот на лекување како позитивно искуство што помага нивната крв да биде „посилна“.

Има лице со хемофилија во моето опкружување. Што да правам?

Не плашете се. Ако сте сведок на повреда, запомнете дека луѓето со хемофилија не крварат повеќе, туку подолго. Крварењето на крајот ќе престане.
Немате ризик да се разболите од хемофилија. Хемофилија не е заразна.
Лицето со хемофилија нема да крвари од мала гребнатина.
Можеби треба да понудите прва помош. Откријте како да го направите тоа.
Почитувајте ја нивната приватност.
Не избегнувајте контакти со нив
Референци:

1.Hemophilia in pictures Educator’s Guide. WFH 2008.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1318.pdf.
2.WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf [Accessed 24 October 2019].
3.Lorig, K., et al. Patient Education: A Practical Approach. 3rd edition. Sage Publications, 2001.

Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: