Спорт, хоби, патувања

Физичка активност и спорт: Лицата со хемофилија треба редовно да вежбаат за да одржат добра физичка спремност и да ја контролираат нивната телесна тежина со цел намалување на оптоварувањето на зглобовите (особено ако веќе имаат хемофилична артропатија). Физичката активност придонесува за целокупното здравје на кардиоваскуларниот систем…

Совети за хемофилија

Што може да се стори за да се остане здрав?
• Редовно вежбање за да се одржи добра форма и да се одржи телесната тежина.
• Грижа за хигиената на устата и непцата за да се спречи крварење и потреба од стоматолошки интервенции...

Дете и хемофилија

Дијагнозата на хемофилија често предизвикува родителите да се чувствуваат вознемирени, плашејќи се за здравјето на детето па дури и да чувствуваат вина. Многу пати, овие чувства ги наведуваат родителите на претерана заштита на детето и ограничување на неговите активности. Оваа состојба честопати предизвикува детето да има ниска самодоверба и да го лиши од важни секојдневни радости…

Социјално опкружување

И лицето со хемофилија и сите вклучени во неговиот секојдневен живот мора да знаат за каков тип на нарушување на крварењето станува збор. Од сите ќе биде побарано да придонесат повеќе или помалку во превенцијата или третманот на крварењата…
Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: