Χρήσιμα links

Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ)
www.hemophiliasociety.gr
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
www.esamea.gr
European Haemophilia Consortium (EHC)
www.ehc.eu
World Federation of Hemophilia (WFH)
www.wfh.org
Υπό την αιγίδα: Πρωτοβουλία:
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.
Share This: