Σε κάθε ερώτηση εμφανίζονται 3 πιθανές απαντήσεις. Όμως, μόνο μια είναι η σωστή! Θυμήσου όσα μάθαμε μέχρι τώρα και κάνε κλικ στη σωστή απάντηση!
1.
Τι προκαλεί την αιμορροφιλία;
η κακή διατροφή
ένας ιός
η έλλειψη ενός παράγοντα πήξης στο αίμα
Υπό την αιγίδα: Πρωτοβουλία:
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.
Share This: