Μπορείς να αντιστοιχίσεις τους Μύθους με τις σωστές Αλήθειες

Κάθε Αλήθεια αντιστοιχεί σε έναν Μύθο.

Κάνε κλικ πάνω σε κάθε κάρτα και δες αν έκανες τη σωστή επιλογή!

Do you want to move on to the next level? Click here.
LEVEL 1
Myth
Myth
MythIf a person with haemophilia gets cut, they will bleed to death.
MythEveryone who has haemophilia is a direct descendant of the English Queen Victoria.
TruthThere are many different types of bleeding disorders. Queen Victoria was a carrier of haemophilia B, caused by a lack of a different clotting factor than haemophilia A.
Truth
TruthNot every bleed is life-threatening. People with haemophilia may present with bruising, or bleeding into muscles and joints, which if frequent, is associated with long-term damage.
Truth
Under the aegis of: Initiated by:
This information is intended to inform and update the public and may in no way serve as a substitute to consultation with a doctor or other professional health service.
Share This: